Catering Guide Dergisi makale yazım esasları

 

Editör

Doç. Dr. Üyesi Muhammed YÜCEER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Bilimsel Kurul / Scientific Board:

Prof. Dr. Ahmet AYAR - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN – Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA – Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Hilmi CON – On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK – İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan VARDİN – Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TAŞAN – Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN – Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ – Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KOLA – Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Suzan Öztürk YILMAZ – Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Gülgün F. ŞENGÖR – İstanbul Üniversitesi - Su ürünleri Fakültesi

Doç. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM– Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Mine ERGÜVEN – İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem Uysal PALA – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Kıralan – Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Saadettin TURHAN – On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Gülen Yıldız TURP – Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Yalçın ÇOŞKUNER – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLANER – Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SERT – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR – Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Oğuzhan YILDIZ – Ardahan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra S. Tiske İNAN – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yaman – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

Dergi güncel olan, 4 sayfayı geçmeyen araştırma veya derleme yazıları kabul etmektedir.

 

Yayın konuları: Hazır Yemek, Lojistik, Yöresel Gıdalar ve Beslenme, Gıda İşletmeleri, Gıda Ambalajlama,
İnsan Kaynakları ile Gıdaların Besin İçerikleri gibi konulardır.

Dergi yılda 10 sayı yayınlanmaktadır. 

Dergi için yazılar Word dosyası olarak hazırlanmalı, tek satır aralıklı, 9 punto, CALİBRİ fontu ile yazılmalıdır. 

Yazılarda sayfa kenarlarında 28 cm x 20 cm boyutundaki kağıda göre üstten 1.5 cm, alttan ve yanlardan 1 cm boşluk bırakılmalıdır.

Yazılar çift sütun olarak hazırlanmalıdır.

Çalışmanın özgünlüğü ve çalışma ile ilgili her türlü etik husustan yazarlar sorumludur.

Yayın kurulu yayına kabul edilmiş çalışmalarda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Makaleler alttaki e-mail yolu ile dergiye ulaştırılmalıdır.

E-mail adresi: hakemlidergi@ardayayin.net 
                         cgakademikyazilar@gmail.com

 

Yazı şablonu


MAKALENİN BAŞLIĞI (14 punto)

Yazarların Adı SOYADI  (9 punto)

Yazarların adresleri  ( 9 punto)


ÖZET (10 punto)

Çalışmanın tanımı ve elde edilen sonuçlar açık bir şekilde bu bölümde verilmelidir

(9 punto ve italik yazılmalı, ortalama 150 kelime olmalıdır).


Anahtar Kelimeler
: 2-4 adet, çalışmayı tam olarak tanımlamalı.


ABSTRACT
(10 punto)

Özetin anlaşılır bir dille İngilizce yazılmış şekli olmalıdır.

Keywords: 2-4 adet, çalışmayı tam olarak tanımlamalı.


GİRİŞ (10 punto)

Konu hakkında temel bilgi ve konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalarla ilgili açıklamalar bu bölümde verilecektir.

Bu bölüm yaklaşık bir sayfa olmalıdır.


MATERYAL VE METOT (10 punto, büyük harf) (Araştırma çalışması ise)

Bu bölümde kullanılan materyaller ve uygulanan metotlar verilmelidir.

Alt Başlıklar (10 punto, italik)


BULGULAR VE TARTIŞMA  (10 punto, büyük harf) (Araştırma çalışması ise)

Alt başlıklar  (10 punto, italik)           

Bu bölümde elde edilen sonuçlar Tablo ya da Şekil olarak verilmeli, istatistik analizleri ile elde edilen sonuçlar yorumlanmalıdır.

Çalışma sonuçları yapılan benzer çalışmalarla, varsa standart ve tebliğlerle karşılaştırılmalıdır.    


Tablo 1. Örnektir (Metin içerisinde atıfta bulunulmalı, 1, 2…. şeklinde sıralanmalı)

 

x

y

z

v

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Dipnot: Kısaltmalar ve açıklamalar tablonun sol altından başlayarak yazılmalıdır.

 

Şekil 1. Örnektir (Metin içerisinde atıfta bulunulmalı, 1, 2…. şeklinde sıralanmalı)


SONUÇ (10 punto, büyük harf
)

Bu bölümde elde edilen sonuçlar kısaca yorumlanmalı, önemine vurgu yapılmalı,
gelecekle ilgili beklentiler verilmelidir.


KAYNAKLAR (10 punto, büyük harf)

Kaynaklar metin içerisinde üst karakter olarak, rakamla verilmelidir. Örneğin; 1,2…..  ve Arık3

Dergi:    1. Bingöl BE, Çolak H, Hanpikyan H. 2008. Makale Başlığı. Dergi Adı, Sayı, Sayfa aralığı.

Kitap:     2. Griffith C. 2000. Varsa, Bölüm Başlığı (Editör), Kitabın Başlığı. Basım evi, İl, Ülke.

İnternet: 3. FAO. 2007. FAOSTAT, Statistical Database. www.fao.org (Erişim Tarihi:……. ) 

Tez:        4. Aybek E. 2011. Tezin Başlığı. Üniversite, Enstitü Anabilim Dalı, İl.